Kontakt

Obec Pleš
Obecný úrad
Pleš 7
985 31  Rapovce

Tel.: +421/47/4399841
E-mail: obecnyurad.ples@centrum.sk

IČO: 00648 299

DIČ: 2021097221

Prihlásenie