Civilná ochrana

Dôležité telefónne čísla

112 - núdzové telefónne číslo
Keď vytočíte 112, miestny operátor buď priamo vyrieši váš problém, alebo vás presmeruje na potrebnú núdzovú službu – rýchlu zdravotnú pomoc, políciu alebo požiarnikov.

150 - hasičský a záchranný zbor
zasahuje pri dopravnej nehode, požiari, úniku nebezpečných látok a pri ohrození následkami živelných pohrôm,

155 - záchranná zdravotná služba
zasahuje pri ohrození života a zdravia,

158 - polícia
zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti,

2016 - CO informácia preverejnosť

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Prihlásenie