Článok o kovoch

Množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. Preto je najlepšou cestou vzdelávanie a motivovanie obyvateľstva k tomu, aby sa odpad triedil správne a množstvá vyseparovaného odpadu sa zvyšovali.

Tentokrát sme pre Vás pripravili informáciu o kovových obaloch – plechovkách od nápojov a drobných kovových odpadoch.

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov :​

​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale: ​

Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

V prípade otázok nás kontaktujte:

E-mail: obce@envipak.sk
ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 7/B • 821 04 Bratislava
www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.zodpovednaspolocnost.sk
 

Prihlásenie