Podujatia

Cezhraničná spolupráca

03.06.2012 je významným dňom života našej obce, kedy sa podpísala zmluva o založení cezhraničnej partnerskej spolupráci medzi obcami Pleš a Jobbágyi ( Maďarsko).

Jobbágyi sa nachádza v Novohradskej župe, vo vzdialenosti 80 km od Pleša.

Obidve obce majú záujem o spoluprácu vo všetkých možných oblastiach, a to:
ekonomika, vzdelanie, kultúra, šport, turistika, informácie a tiež občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti.

Obec Pleš zastúpená starostkou obce, Dorotou Molnárovou týmto vyslovuje poďakovanie starostovi obce Jobbágyi, Farkas Attila., že vzájomnou spoluprácou sme dosiahli založenie  partnerskej zmluvy medzi dvoma obcami.  Snahou štatutárnych zástupcov je spoločnou silou dosiahnúť vytýčené ciele pre obe miestne samosprávy a  pre našich občanov.

Deň obce Pleš - Stretnutie cezhraničného partnerstva

Falunap Pilis - Testvértelepülési találkozó

Prihlásenie