Doprava

Obcou Pleš prechádza cesta III/071 6, ktorá začína na križovatke s cestou III/071 2. Skladá sa z troch úsekov. Prvý končí za obcou Pleš. Ďalej je nevybudovaná časť. Tretí úsek začína v Šikove a končí na križovatke s cestou I/71. Dĺžka cesty v obci je 999 m. Jej vlastníkom je Banskobystrický samosprávny kraj.  Ostatné cesty v obci sú miestne komunikácie. O opravy a údržbu sa stará Banskobystrická regionálna správa ciest, závod Lučenec.
V obci je vybudovaných 1,9 km miestnych komunikácií, z toho bezprašných je v dĺžke 0,7 km. Chodníky sú vybudované v dĺžke 0,1 km.

V obci je autobusové spojenie. Počas dňa premáva autobus z Lučenca do obce 9 krát, z toho 5 krát v dopoludňajších hodinách a 4 krát v popoludňajších hodinách. Ranný spoj ide o 5.15 a posledný večerný 19.10. Cez víkend premáva spoj 4 krát, pričom prvý ide o 6.20 a posledný o 19.10. Počet spojov z Pleša do Lučenca je rovnaký. Prvý celotýždenný ide o 4.35 a posledný celotýždenný o 17.20. Cestovný poriadok nájdete tu. Ceny cestovného sa pohybujú od 24,- Sk do 36,- Sk.

Najbližšia taxislužba je v Lučenci.

Prihlásenie