História

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z donačnej listiny kráľa Bela IV. z 10. januára 1246, kedy bola obec známa pod názvom PELYS. Osídlenie je však oveľa staršieho pôvodu. Obec bola majetkom rodu Zachovcov. Najznámejší z rodu bol Felicián, ktorý sa v roku 1330 zúčastnil na spiknutí proti kráľovi a chcel kráľa zabiť. Doplatil na to životom nielen on, ale aj celý rod. Zo starších šľachtických rodov je potrebné spomenúť rod Pilíšovcov (podľa bola potom nazvaná obec, najskôr ako Piliš a neskôr Pleš). Názov PILIS je slovanského pôvodu.

Prihlásenie