Oznamy obecného úradu

Adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020:
Obec Pleš
Pleš č. 7
985 31 Rapovce

Email: obecnyurad.ples@centrum.sk

Obecný úrad oznamuje, že v mesiaci október 2007 sa dokončilo spracovanie dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pleš na roky 2007 - 2013, kde si obec vytýčila, za pomoci svojich občanov, ciele na najbližšie roky a tiež víziu do budúcnosti.

  

Prihlásenie