Varovné signály

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne doplňované hovorenou informáciou prostredníctvom RTVS.

Keď zaznie varovný signál, zapnite si rádio, televíziu, kde sa dozviete o tom, čo sa stalo a riaďte sa vydanými pokynmi.
Informácie o možnom ohrození a plánovaných ochranných opatreniach môžete dostať:

■ občan - na obecnom úrade,
■ zamestnanec - od svojho zamestnávateľa,
■ právnická osoba - na obecnom úrade.

Prihlásenie