Architektúra

V lokalite pôvodného Veľkého Romháňa, na mieste starej kúrie Szerémyho, dal postaviť Zoltán Török panské sídlo. Kúriu v Malom Romháni dal postaviť na starších základoch Barnabáš Szakall v roku 1870. Neskôr bol jej vlastníkom Štefan Szakall. Tretia kúria pôvodne patrila rodine Petheö a začiatkom 20. storočia dedičom Wladára. Dom tu mal aj zemepán Endre Gellén. V dedine sa nacháza aj vahadlová studňa. Dominantou obce je klasicistický rímskokatolícky kostol svätého Petra a Pavla s pôvodným zvonom z roku 1693. S jeho stavbou začali pred rokom 1826 a dokončený bol v rokoch 1829 – 1830. Renomovaný bol znovu v roku 1910. Hlavný oltár je z polovice 19. storočia so závesným obrazom sv. Petra a Pavla.

Prihlásenie