Evakuačná batožina

Odporúčaný obsah evakuačnej batožiny:

■ osobné doklady, cennosti, peniaze, dôležité dokumenty,
■ lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
■ základné potraviny na 2 až 3 dni, nápoje,
■ predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
■ vrecková lampa, sviečky, zápalky,
■ prikrývka, spací vak,
■ náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
■ ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa uváženia (mobilný telefón, rádio, nožík),
■ pre deti hračky.

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť
■ u detí 25 kg na jednu osobu,
■ u dospelých 50 kg na jednu osobu.

Prihlásenie