Povodeň

Pred povodňou

■ hodnotné predmety zo suterénov, prízemných priestorov umiestniť do vyšších poschodí,
■ pripraviť vrecia s pieskom, tesniace fólie na utesnenie nízko položených dverí a okien,
■ pripraviť evakuačnú batožinu s trvanlivými potravinami a pitnou vodou,
■ automobil v osobnom vlastníctve pripraviť na prípadné použitie,
■ upevniť predmety, ktoré by mohla odniesť voda,
■ informovať sa o mieste evakuácie v prípade povodne.

 

Pri povodni

■ opustiť ohrozený priestor podľa pokynov orgánov obce, polície, záchranárov,
■ pred opustením dodržať zásady zabezpečenia bytov a domov,
■ v prípade časovej tiesni presunúť sa na vytypované miesto, kde sa nepredpokladá zaplavenie,
■ nešíriť paniku a neoverené správy.

 

Po povodni

■ odborníkmi skontrolovať stav domu, bytu, kanalizácie, rozvodov energie a vody,
■ zabezpečiť likvidáciu uhynutých zvierat, znehodnotených potravín, poľnohospodárskych plodín podľa pokynov hygienika,
■ žiadať náhradu vzniknutých škôd,
■ vyhľadať humanitárnu pomoc (v prípade potreby).

Prihlásenie