Únik rádioaktívnej látky

Rádioaktívne látky pri svojom samovoľnom rozpade vysielajú neviditeľné žiarenie, ktoré má schopnosť prenikať hmotou, čím môže spôsobiť nežiaduce ožiarenie organizmu.

 

Po vyhlásení polachu je potrebné:

■ ukryť sa čo najskôr v uzavretej miestnosti,
■ zatvoriť a utesniť okná, dvere,
■ vypnúť ventilačné zariadenia a klimatizáciu,
■ sledovať vysielanie SRo a STV,
■ pripraviť improvizované prostriedky ochrany dýchacích ciest a celého povrchu tela,
■ pripraviť evakuačnú batožinu a jódové tablety (kto dostal),
■ zabezpečiť vlastné potraviny pred kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky, komory,
■ zabezpečiť ochranu zvierat, krmiva a vody,
■ neopúšťať budovu, len na pokyn orgánov samosprávy a štátnej správy.

Prihlásenie